Бинокулярни увеличителни очила Хайне

Галилееви (HR) - увеличения HR2.5x, HR-C 2.5x, 2.3x
Призматични (HRP) - увеличения 3.5x, 4x, 6x
Светлина и аксесоари