Щифтове

Въпреки по-високата им цена, гута-щифтовете на Ultradent са за предпочитане пред всички други, което не означава, разбира се, че другите не са добри.

Някои от най-важните преимущества на Ultradent щифтовете, са:

- те са изключително гъвкави и следват анатомията на канала.

- напоени са със смола, чиито състав е доста близък до този на каналопълнежното EndoRez на Ultradent, и много добре си взаимодействат с него.

- Освен това, никои други гутаперкови щифтове не уплътняват толкова добре, колкото щифтовете EndoRez на Ultradent.