Течливи композити

Продукти: 6 - 10 от 23
1 23 4 5

PermaFlo - A3,5

Картинка на продукт PermaFlo - A3,5Картинка на продукт PermaFlo - A3,5
Количество
1 спр. x 1,2 ml

Perma Flo - цвят А3,5


Tиксотропен, рентгеноконтрастен, фотополимеризиращ, течлив композит на метакрилатна основа, с ниска дебелина на филма, отделящ флуорид. Съвместим е с други течливи композити.

Производител Ultradent,САЩ

                         Срок на годност: 24 месеца

 

>> виж указание за употреба

PermaFlo - A4

Картинка на продукт PermaFlo - A4Картинка на продукт PermaFlo - A4
Количество
1 спр. x 1,2 ml

 

 

Perma Flo - цвят А4


Tиксотропен, рентгеноконтрастен, фотополимеризиращ, течлив композит на метакрилатна основа, с ниска дебелина на филма, отделящ флуорид. Съвместим е с други течливи композити.

Производител Ultradent,САЩ

Срок на годност: 24 месеца

 

>> виж указание за употреба

 

 

 

PermaFlo - B1

Картинка на продукт PermaFlo - B1Картинка на продукт PermaFlo - B1
Количество
1 спр. x 1,2 ml

Perma Flo - цвят B1

Тиксотропен, фотополимеризиращ, рентгеноконтрастен течлив композит на метакрилатна основа, отделящ флуорид, с ниска дебелина на филма. Съвместим е с други течливи композити.

Производител Ultradent,САЩ

                        Срок на годност: 24 месеца

 

>> виж указание за употреба

PermaFlo - Dentin Opaquer

Картинка на продукт PermaFlo - Dentin OpaquerКартинка на продукт PermaFlo - Dentin Opaquer
Количество
1 спр. x 1,2 ml

Perma Flo - опацитетен дентинов цвят

 

Тиксотропен, фотополимеризиращ, рентгеноконтрастен течлив композит на метакрилатна основа,  с ниска дебелина на филма,  отделящ флуорид. Съвместим е с други течливи композити.

Производител Ultradent,САЩ

                            Срок на годност: 24 месеца

 

>> виж указание за употреба

Permaflo - Translucent

Картинка на продукт Permaflo - TranslucentКартинка на продукт Permaflo - Translucent
Количество
1 спр. x 1,2 ml

Perma Flo в транслуцентен цвят

 

Тиксотропен, фотополимеризиращ, рентгеноконтрастен течлив композит  на металокрилатна основа, с ниска дебелина на филма, отделящ флуорид. Съвместим е с други течливи композити.

Производите Ultradent,САЩ

                         Срок на годност: 24 месеца

 

>> виж указание за употреба

Продукти: 6 - 10 от 23
1 23 4 5