EthOss TCP

Продукти: 1 - 4 от 4

EthOss TCP 3 X 0.5 cc

Картинка на продукт EthOss TCP 3 X 0.5 ccКартинка на продукт EthOss TCP 3 X 0.5 cc
Количество
1 комплект

Костна регенерация в рамките на 12 седмици.

 

Виж указания

Спецификация

>>виж<<

 

 

EthOss TCP 3 X 1.0 cc

Картинка на продукт EthOss TCP 3 X 1.0 ccКартинка на продукт EthOss TCP 3 X 1.0 cc
Количество
1 комплект

Костна регенерация в рамките на 12 седмици.

Виж указание

Спецификация

>>виж<<

 

Degranulation Bur Kit

Картинка на продукт Degranulation Bur Kit

Eco Degranulation Bur Kit

Картинка на продукт Eco Degranulation Bur Kit

Продукти: 1 - 4 от 4