Luer Vacuum

Продукти: 1 - 1 от 1

Luer Vacuum 10

Картинка на продукт Luer Vacuum 10Картинка на продукт Luer Vacuum 10
Количество
10 бр.

Луер Вакуум се монтира на стандартния всмукател на машината.

Спестява много време на практиката ви, като замества многобройните хартиени щифтове, които използвате при подсушаване на каналите.

Производител Ultradent,САЩ

Luer vacum

Използва се с канюла Capillary Tip.

Продукти: 1 - 1 от 1