EthOss TCP

Продукти: 1 - 2 от 2

EthOss TCP 3 X 0.5 cc

Картинка на продукт EthOss TCP 3 X 0.5 ccКартинка на продукт EthOss TCP 3 X 0.5 cc
Количество
1 комплект

Костна регенерация в рамките на 12 седмици.

 

Виж указания

EthOss TCP 3 X 1.0 cc

Картинка на продукт EthOss TCP 3 X 1.0 ccКартинка на продукт EthOss TCP 3 X 1.0 cc
Количество
1 комплект

Костна регенерация в рамките на 12 седмици.

Виж указание

Продукти: 1 - 2 от 2