Надвенечни накрайници

Продукти: 1 - 4 от 4

BSA - Scorpion накрайник

Картинка на продукт BSA - Scorpion накрайник
Количество
1 брой

BSA - накрайник за пиезо скалери, съвместим със Satelect - NSK Varios - Hu-Friedy Symmetry.

BEM - Scorpion накрайник

Картинка на продукт BEM - Scorpion накрайникКартинка на продукт BEM - Scorpion накрайник
Количество
1 брой

Пиезо накрайник, съвместим с EMS скалери.

BKP - Scorpion накрайник

Картинка на продукт BKP - Scorpion накрайникКартинка на продукт BKP - Scorpion накрайник
Количество
1 брой

BKP - съвместим с KAVO PIEZO lux, SONO soft и Mectron скалери.

BSI - Scorpion накрайник

Картинка на продукт BSI - Scorpion накрайникКартинка на продукт BSI - Scorpion накрайник
Количество
1 брой

Накрайник, съвместим със Sorona Sirosonikc скалери.

Продукти: 1 - 4 от 4